Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà

L'Ajuntament ha creat aquesta Oficina Virtual per aproximar l'Administració al ciutadà. A partir d'aquest servei es pot consultar informació sobre tràmits i gestions oferts des de l'oficina d'atenció al ciutadà. Addicionalment es pot iniciar la tramitació en línia de determinades sol·licituds i tenir accés a la carpeta del ciutadà amb informació personal sota garantia de seguretat. No obstant això aquesta Oficina Virtual no estarà operativa fins a la seva publicació segons la DISPOCISIÓ FINAL de l'ordenança: "L'efectiva prestació dels serveis mitjançant els procediments i tràmits indicats en aquesta Ordenança utilitzant els mitjans electrònics que s’hi preveuen, dependrà del desenvolupament dels mitjans de què disposi l'Ajuntament, per la qual cosa s'anunciarà en el BOIB, seu electrònica, tauler d'edictes i, si es considera oportú, a la premsa local."

CARPETA CIUTADANA

Accedir a resta de gestions de La meva carpeta ciutadana

Tràmits per tema

Dades de contacte

Ajuntament de Pollença.
Carrer Calvari, 2
Telf: 971 530 108
Pollença - 07460

| © 2019 AJUNTAMENT DE POLLENÇA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas